Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)

Op 1 januari 2021 zijn de nieuwe BENG-eisen van kracht geworden. Dit betekent dat alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw en (grote) renovatieprojecten in Nederland vanaf nu moeten voldoen aan de indicatoren voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) volgens de nieuwe bepalingsmethode NTA8800.  Dit is een grote stap en geeft partijen meer inzicht in de energiebehoefte van het gebouw, het energieverbruik en uiteraard het aandeel hernieuwbare (duurzame) energie. Als extra indicator wordt ook de opwarming (oververhitting) van de gebouwen getoetst. Met deze indicatoren wordt niet alleen meer inzicht gegeven in de (energie) prestaties van het gebouw, het geeft de ontwerpende partijen ook handvatten om duurzaam te kunnen ontwikkelen en/of bouwen.

Graag helpen wij u bij het ontwerp van duurzame klimaatinstallaties en berekenen wij de energieprestatie van uw gebouw met behulp van de nieuwe bepalingsmethode NTA8800. Zo zorgen we er samen voor dat uw gebouw voldoet aan de BENG-eisen. Daarbij streven we uiteraard naar het beste comfort voor de (eind)gebruiker en een hoge kostenefficiëntie.

Meer weten? Neem contact met ons op!