CO2-footprint

Een groener Nederland en een duurzamere wereld. Dat is waar wij voor staan. Het is onze missie zoveel mogelijk woningen en gebouwen in Nederland te verduurzamen. Door de uitstoot van CO2 komen natuur en biodiversiteit in gevaar. Als we nu allemaal ons noodzakelijke steentje bijdragen aan verduurzaming, zorgt dat voor een schonere, groenere wereld. Niet alleen voor onszelf, ook voor alle generaties na ons. Wij bij PEET vinden dit enorm belangrijk. Daarom houden wij onze eigen CO2-footprint zo klein mogelijk en compenseren wij onze resterende (onvermijdelijke) CO2-uitstoot. Daarnaast werken we aan een model om ook de CO2-uitstoot van onze opdrachtgevers zoveel mogelijk te compenseren.

Meer bomen, minder CO2

Het beste wat we kunnen doen is natuurlijk helemaal niks uitstoten. Helaas gaat dat niet altijd even makkelijk. Vaak is er toch een onvermijdelijke hoeveelheid CO2-uitstoot. Gelukkig zetten bomen en planten CO2 om in glucose en zuurstof. Daarom starten wij met het investeren in het planten én beschermen van bomen. We gaan het liefst voor een lokale aanpak en zijn daarom een partnerschap begonnen met de Nederlandse organisatie Trees For All.

Bentwoud boom

PEET’s eigen CO2-footprint

PEET heeft als doelstelling om elk jaar een minimum aantal bomen te laten planten, de hoeveelheid die nodig is om onze eigen onvermijdelijke CO2-uitstoot op te nemen. Trees For All plant vanaf 2020, met onze donaties, 100 bomen per jaar in Nederland en Buitenland. Daardoor wordt ruimschoots meer CO2 opgenomen dan onze eigen jaarlijkse CO2-uitstoot. Minder CO2 in de lucht en meer natuur voor ons allemaal!

CO2-footprint van PEET Klimaatadvies – 2021

PEET is voor ongeveer de helft  energieneutraal t.o.v. een gemiddeld* bedrijf. De resterende (onvermijdelijke) uitstoot compenseren we d.m.v. het steunen van (her)bebossingsprojecten van Trees For All.
*Referentie voor vervoer: situatie waarbij alle kilometers vervoer per benzine auto worden afgelegd.
*Referentie voor elektra: het gemiddeld verbruik van een Nederlands kantoor. (Bron: milieubarometer)

CO2 compensatie voor projecten

De gebouwde omgeving (woningen en bedrijfsgebouwen van de dienstensector) zorgt voor 13% van de totale broeikasgasuitstoot van Nederland. Verduurzamen van panden kan dus een significante bijdrage leveren aan de verduurzaming van ons land als geheel. Gelukkig is hier de afgelopen jaren al flinke vooruitgang geboekt: de uitstoot van het totaal aantal gebouwen was in 2019 al 22% lager dan in 1990. (Bron: CBS)

Wij geloven dat we met moderne technieken nog veel meer vooruitgang kunnen boeken! Wij adviseren en ondersteunen daarom onze opdrachtgevers bij het verduurzamen van hun woning(en) of gebouw(en). Maar elk gebouw is natuurlijk anders en niet elk pand is geschikt om volledig energieneutraal te worden. Daarom willen wij onze opdrachtgevers de mogelijkheid bieden om hun resterende, onvermijdelijke, CO2-uitstoot te compenseren met behulp van herbebossing. Het model voor realisatie van deze ambitie is nog in ontwikkeling, maar hier zal binnenkort meer informatie over verschijnen op deze pagina. Samen werken we aan een groener Nederland!

Lees hier meer over onze visie en missie.

Bomen planten in Nederland

Concept & ontwerp

Beheer & onderhoud

Werkwijze

CO2-footprint