Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)

De energieprestatie is de hoeveelheid energie die een pand verbruikt en hoe duurzaam die verbruikte energie is. De regels hierover zijn wettelijk vastgelegd. Voorheen was de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) de wettelijke indicator voor de efficiëntie van een nieuw te bouwen woning of kantoorpand op het gebied van energieverbruik. Deze maatregel werd door de regering regelmatig aangescherpt. Voor (bijna) energieneutrale gebouwen is de EPC (NEN7120) geen passende indicator meer. Daarom geldt vanaf 1 januari 2021 een nieuw stelsel voor het beoordelen van de energieprestatie: Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) volgens de NTA8800.

Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) en TOjuli

In 2050 moet Nederland CO2-neutraal zijn. De nieuwe BENG-eisen zijn een belangrijk toetsingsinstrument om  deze doelstelling te bereiken. Deze eisen gelden voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw, bestaand én nieuw. PEET brengt de energieprestatie van uw gebouw in kaart met BENG-berekeningen. Dit is een belangrijke stap voor het verduurzamen van uw kantoor, bedrijfsgebouw of woning. In tegenstelling tot de EPC (een dimensie-loos getal) bestaat BENG uit drie indicatoren voor energiebehoefte en -verbruik en het aandeel duurzame energie (BENG 1, BENG 2 en BENG 3) en het indicatiegetal TOjuli voor de toetsing op temperatuuroverschrijding.

BENG 1, BENG 2, BENG 3 en TOjuli

BENG 1 is een indicator voor de energiebehoefte van een gebouw voor verwarming en koeling. Het gaat daarbij om de hoeveelheid energie die nodig is om de temperatuur in het gebouw stabiel te houden. Daarvoor moet verlies van warmte of koude door transmissie of ventilatie gecompenseerd worden. Met warmteverlies– en koellastberekeningen berekenen wij het benodigde vermogen van de warmteopwekker, zoals een warmtepomp. BENG 1 wordt ook wel de schilindicator genoemd.

BENG 2 is een indicator voor de hoeveelheid fossiele brandstof die wordt gebruikt voor verwarming, koeling, warm tapwater en andere installaties. Hierbij gaat het om het totaal primair fossiele energieverbruik, bestaande uit zowel aardgas als elektriciteit. Om de BENG 2 zo laag mogelijk te houden, zijn zo efficiënt mogelijke installaties nodig. Wij brengen de mogelijkheden voor u in kaart en informeren u over de voor- en nadelen, kosten, werking en efficiëntie van de verschillende opties. BENG 2 bepaalt in grote mate het energielabel van het gebouw en de Energie Prestatie Vergoeding (EPV).

BENG 3 is een indicator voor het aandeel hernieuwbare energie, als deel van het primaire energieverbruik. Denk hierbij aan elektriciteitsopwekking met behulp van zonnepanelen. Gebouwen met een BENG 3 van 100% zijn energieneutraal: ze wekken op jaarbasis evenveel energie op als het verbruik voor gebouwgebonden functies.

Temperatuuroverschrijding (TOjuli)

Nederland krijgt te maken met steeds langere en warmere zomers. Tegelijkertijd worden gebouwen steeds beter geïsoleerd. Dit zorgt voor een steeds hogere kans op temperatuuroverschrijding. Voor de gezondheid van de eindgebruiker is aandacht voor comfort in de zomer noodzakelijk. De kans op temperatuuroverschrijding wordt uitgedrukt met het indicatiegetal TOjuli. De berekening van TOjuli volgt uit de BENG-berekeningen. Doormiddel van een TOjuli-factor kan, in de ontwerpfase, nagedacht worden over (passieve) koeling om zo een gezond en fijn binnenklimaat te realiseren. Met behulp van een TO-berekening kunnen wij, naast de BENG berekening, nog nauwkeuriger aangeven hoe gezond uw binnenklimaat zal worden.  

Energieprestatie advies

Voorheen werd met behulp van EPC-berekeningen een Energie Prestatie Advies (EPA) opgesteld om de energieprestatie van een gebouw in beeld te brengen. PEET heeft veel ervaring met het opstellen van een dergelijk advies in de vorm van een EPA-rapport. De BENG brengt strengere eisen met zich mee: des te belangrijker wordt het advies. PEET beschikt over de expertise om alle indicatoren voor u te berekenen. Aan de hand van BENG 2 kan een energielabel worden toegekend. Daarna adviseren we u over de benodigde maatregelen om aan BENG te voldoen. Zo helpen we u bij het verminderen van uw energieverbruik. Zowel op installatietechnisch als op bouwkundig vlak. PEET kijkt hierbij ook naar eventuele verhoging van het comfort. Tot slot bekijken we hoeveel de voorgestelde maatregelen zullen kosten en in hoeveel tijd u deze kosten kunt terugverdienen.

Wilt u uw woning, bedrijfsgebouw of kantoor verduurzamen? Of wilt u weten hoe u bij nieuwbouw kunt voldoen aan de BENG-eisen? Neem contact met ons op, wij geven u graag meer informatie.

Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)

Concept & ontwerp

Beheer & onderhoud

Werkwijze

CO2-footprint