Functionele omschrijving

De werking en functionaliteit van uw klimaatinstallaties worden vastgelegd in een functionele omschrijving. Daarmee krijgt u een duidelijk overzicht van de belangrijkste eigenschappen van de klimaatinstallaties en kunt u teruglezen waarom er voor een bepaalde richting gekozen is. Daarnaast leggen we hierin ook de uitgangspunten van de klimaatinstallatie vast.

Functionele omschrijving van uw klimaatsysteemfunctionele omschrijving

PEET Klimaatadvies levert graag het installatie-advies voor een nieuw klimaatsysteem. Na het opstellen van concept & ontwerp, is het tijd voor de realisatie van het project.  PEET levert duidelijke functionele omschrijvingen van de geadviseerde installaties, zodat het hele project zo soepel mogelijk kan verlopen.

Groeidocument

Het is praktisch om een duidelijke omschrijving te hebben van de klimaatsystemen in uw woning of gebouw. Hierin kunt u terugvinden voor welke installaties u heeft gekozen en hoe deze werken. Verder leggen we  in de functionele omschrijving ook vast welke keuzes gemaakt zijn in het project en waarom. Wij noemen het een groeidocument. Naast de projectomschrijving, doel van de opdracht en wensen van u als opdrachtgever zal inhoudelijk worden ingegaan op de onderliggende berekeningen en stellen wij de (tussen)resultaten op. Afhankelijk van de fase in uw project zal de functionele omschrijving verder vorm krijgen om tot slot als onderlegger te dienen voor uw technische omschrijving of bestekteksten.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Concept & ontwerp

Beheer & onderhoud

Werkwijze

CO2-footprint