Kostenraming

De kostenraming is een inschatting van de kosten van een project. Dit is natuurlijk erg belangrijk, omdat het budget de haalbaarheid van een project bepaalt. Vóór u start met de bouw of aan een grote verbouwing begint, wilt u natuurlijk weten of het hele project binnen uw budget valt. En u wilt waarschijnlijk weten wat u allemaal kunt realiseren binnen uw budget. PEET heeft jarenlange ervaring met het ramen en inschatten van de kosten voor uw klimaatinstallaties. Doordat wij dagelijks hiermee werken en veel contact hebben met onder andere fabrikanten, aannemers en installateurs zien wij de trends en prijsontwikkelingen in de bouw.

Een goede kostenraming voor een kostenefficiënt project

U wilt tijdens uw project natuurlijk niet voor grote verrassingen komen te staan. Hier hoeft u zich bij PEET geen zorgen over te maken. PEET beschikt over de expertise om een realistische inschatting van de kosten te maken, waardoor een reëel een budget vastgesteld kan worden voor het project. PEET adviseert u graag bij het nemen van weloverwogen beslissingen over uw investeringen.

In onze ramingen nemen wij niet alleen de kosten voor de klimaatinstallatie mee. We kijken verder dan dat. Zo zal er ook een inschatting gemaakt worden van de doorlooptijd van het realiseren van de klimaatinstallaties. Daarnaast nemen wij ook de arbeidskosten en appendages mee, zodat uw raming zo dicht mogelijk bij de realiteit komt.  

Meer weten? Neem contact met ons op.

kostenraming

Concept & ontwerp

Beheer & onderhoud

Werkwijze

CO2-footprint