Werkwijze

PEET Klimaatadvies geeft advies over de technische installaties in nieuwbouw, renovatie en/of transformatie van woningen en kantoor- en bedrijfsgebouwen. Het advies geven wij in de definitie-, ontwerp-, realisatie- en gebruiksfase van een project. Elke fase sluiten wij bij PEET af met een fasedocument. Hierin staan alle gemaakte afspraken en bevindingen. Op deze manier is voor zowel de opdrachtgever als de bouwteampartners helder welke stappen doorlopen zijn en welke technische oplossingen gekozen zijn.

Een greep uit de installatieadviezen van PEET:

  • (duurzame-) energieopwekkingsinstallaties
  • klimaatbeheersing (verwarming, koeling en ventilatie)
  • sanitaire installaties
  • exploitatie- en onderhoud adviezen (TCO, MJOP, e.d.)
  • calculaties en begrotingen
  • elektrotechnische installaties
  • data en telecommunicatie-installaties
  • beveiligingsinstallaties
  • transportinstallaties (liften en roltrappen)

Concept & ontwerp

Beheer & onderhoud

Werkwijze