Werkwijze

Klimaatadvies voor woningen en kantoor- en bedrijfsgebouwen

PEET Klimaatadvies geeft advies over de technische installaties in nieuwbouw, renovatie en/of transformatie van woningen en kantoor- en bedrijfsgebouwen. Daarbij stellen wij de (eind)gebruiker altijd centraal.

De werkwijze van PEET

Het advies geven wij in de definitie-, ontwerp-, realisatie- en gebruiksfase van een project. Elke fase sluiten wij bij PEET af met een fasedocument. Hierin staan alle gemaakte afspraken en bevindingen. Op deze manier is voor zowel de opdrachtgever als de bouwteampartners helder welke stappen doorlopen zijn en welke technische oplossingen gekozen zijn. PEET levert niet alleen concept en ontwerp, maar adviseert de opdrachtgever ook over het beheer en onderhoud van de installaties. 

Concept & ontwerp

Van concept tot realisatie, de ontwerpen van PEET zijn slim en innovatief en sluiten daarmee aan bij de wensen van de gebruikers. Met behulp van berekeningen, zoals een warmteverliesberekening, stelt PEET een advies samen voor de mogelijke (klimaat)installaties. Daarbij wordt gekeken naar de jaarlijkse energie(kosten)besparing en de investeringen die nodig zijn voor realisatie.

Beheer & onderhoud

PEET adviseert voor de lange termijn. Wat zijn de onderhouds- en energiekosten van mijn gebouw? Hoe verhouden deze zich ten opzichte van andere installaties? Dit zijn belangrijke vragen in het proces en PEET voorziet u graag van de antwoorden.

Een greep uit de installatieadviezen van PEET

  • (duurzame-) energieopwekkingsinstallaties
  • klimaatbeheersing (verwarming, koeling en ventilatie)
  • sanitaire installaties
  • exploitatie- en onderhoud adviezen (TCO, MJOP, e.d.)
  • calculaties en begrotingen
  • elektrotechnische installaties
  • data en telecommunicatie-installaties
  • beveiligingsinstallaties
  • transportinstallaties (liften en roltrappen)

Meer weten? Lees over de ervaring die we hebben met projecten of neem direct contact met ons op.

klimaatadvies voor woningen en kantoor- en bedrijfsgebouwen

Concept & ontwerp

Beheer & onderhoud

Werkwijze

CO2-footprint