Optimaal binnenklimaat in het CMC te Amsterdam

Voor onze opdrachtgever hebben wij advieswerkzaamheden verricht voor een optimaal binnenklimaat in het CMC (Chinees Medisch Centrum) aan de Geldersekade te Amsterdam.

De opdracht betrof het ontwerpen van een installatie voor de nieuw te bouwen 2e verdieping. Daarbij hebben wij gekeken in hoeverre de bestaande installatie gehandhaafd kon blijven om zo kosten efficiënt om te gaan met het budget. Daarnaast waren er diverse comfortklachten in de zomermaanden. Verder hebben we goed geluisterd naar de wensen van de gebruikers. Geluidshinder en het comfort waren de meest voorkomende klachten.

PEET heeft in het CNC een lucht-waterwarmtepomp geadviseerd die zowel een groot deel van de warmtevraag als de koude vraag genereert. Voor de ventilatie was het uitgangspunt een individuele WTW per kantoor om een optimaal binnenklimaat te realiseren met minimale geluidsklachten.

Daarnaast heeft PEET ook de bestaande en nieuwe aan te leggen elektrotechnische installaties geadviseerd. Hierbij maakten we gebruik van de meest nieuwe technieken. Zo kan de eindgebruiker rekenen op maximale flexibiliteit.

Categoriën: Algemeen en Kantoren