Groter aandeel hernieuwbare energie verplicht bij ingrijpende renovatie (REDII)

Gaat u na 30 juni een ingrijpende renovatie laten uitvoeren? Let dan op! Het kabinet legt uiterlijk per 30 juni 2021 een eis vast voor het opwekken van een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie bij een ingrijpende renovatie. Het gaat al om een ‘ingrijpende renovatie’ als 25% of meer van de gebouwschil aangepakt wordt en de klimaatinstallatie (voor verwarmen of koelen) vervangen wordt.

De verplichting vloeit voort uit de EU-richtlijn Renewable Energy Directive II (RED II). Voor nieuwbouw geldt vanaf 1 januari 2021 al een eis voor de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie via het Besluit BENG. Voor ingrijpende renovatie komen hier nu dus nieuwe verplichtingen bij. De hoogte van de eis, de minimale hoeveelheid hernieuwbare energie, dient nog vastgesteld te worden.

Er zijn verschillende technische oplossingen, zoals zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers, mogelijk om aan de nieuwe minimumeis te voldoen. Meer weten over wat de nieuwe eis precies inhoudt, wanneer en voor wie deze geldt, wat de uitzonderingen zijn en wat mogelijke oplossingen zijn? Neem contact met ons op of lees meer in dit artikel!

hernieuwbare energie